Osobní horoskopOsobní horoskop je něco jako kniha života., ve které je popsáno všechno, co člověk bude ve svém životě řešit. V jakém prostředí bude žít, co je pro něj podstatné, co se mu bude dít, … pokud by nic ve svém životě cíleně nezměnil. Je to souhrn možností a mantinelů, ve kterých se může pomocí své osobní vůle pohybovat.
Astrologie je výborným "nástrojem" k poznání sebe sama, ke zdokonalování se a ke správnému rozhodování. Pokud mi někde něco nejde, mohu zjistit, proč to nejde, a taky jak to změnit - jak přetvořit zátěžový vzorec myšlení a jednání ve fungující. Co já mohu udělat? Když vím, co se to po mně vlastně chce v té či oné oblasti, mohu vědomě upravit své konání, reakce, cítění. Změnou sebe sama získám jinou odezvu, do života vstupují jiné situace, protože "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá" /a je jedno zda vědomě nebo nevědomě/. Najet na tu správnou kolej.
Kde mi to půjde snadno a kde musím zabrat? Jaké povolání je pro mne vhodné? Co mi brání v dosažení určitého cíle? Na čem mám intenzivně pracovat, aby nastala změna ? V čem je moje síla a v čem je moje slabost? Jaká jsou důležitá témata mého života? Jak to mám s partnerstvím? Jak jsem na tom se zdravím? Kde jsem aktivní a kde jsem pasivní? Kde mám přidat a kde ubrat? Co mohu rozvíjet a co musím nejdřív přetvořit, aby to bylo k optimálnímu použití? Kdo já to vlastně jsem - a kým se "mám stát" abych to byl já? A mnoho dalších odpovědí lze získat právě z horoskopu.
Klient dostane v psané podobě výčet svých základních konstelací a jejich významu, 20 - 30 stran textu. Může dopředu sdělit, kterou oblast života chce probrat podrobněji, není to ale nutné. K osobnímu horoskopu je k dispozici 2,5 hodiny konzultace. Během této doby proběhne výklad horoskopu. Je to práce interaktivní, kdy klient může klást otázky tak jak mu přichází během výkladu.

ceník

Brno, Mendlovo nám. 17, Lékařský dům
http://www.jursa.eu/dasa
E-mail: dasa@jursa.eu
Mobil: 732 205 169